İngilizce

Birleşik Krallık’ta İngilizce öğretmek için British Council onayına sahibiz ve Quality Education ile Quality English üyesiyiz. İngilizce kursumuz 10 – 17 yaş arasındaki öğrenciler içindir.
Öğrenciler vardıklarında değerlendirmeye tabi tutulur ve kendilerine uygun yaştaki ve İngilizce seviyesindeki bir sınıfa yerleştirilir. Girişten ileri seviyeye kadar çok çeşitli seviyeler mevcuttur. Lütfen dil becerisini gösteren uluslararası standart olan Avrupa Ortak Dil Kriterleri Rehberine başvurunuz.
Ders programı, kalifiye İngilizce öğretmenleriyle sınıfta 15 saatlik öğretim ve diğer konularda uzmanlığı olan öğretmenler tarafından öğretilen 6 saatlik Aktif İngilizce dersinden oluşmaktadır. İngilizce kursu, tüm öğrencilerin dikkatini çekmesi ve esin vermesi için çeşitli, güncel ve anlamlı konular işlenecek şekilde tasarlanmıştır. 3 ana kısıma bölünmüştür:
• Gramer ve dilin yapısı konusundaki bilgileri artırmaya yönelik olan genel İngilizce dersleri.
• Okuma, yazma, konuşma ve dinleme olarak 4 beceriye odaklanma; ayrıca her hafta İngiliz Kültürü dersleri.
• Öğrencileri, Spor, Sanat, Aşçılık, Tiyatro, Müzik, Fotoğrafçılık, Moda ve Ekip Halinde Sorun Çözme gibi sevdikleri faaliyetler vasıtasıyla öğrenme ve dil becerilerini geliştirmeye teşvik eden “Aktif İngilizce” dersleri. Dersler, öğrencilerin konuşma İngilizcelerinin pratiğini yapmaları ve konularla ilgili kelimeleri öğrenmeleri için fırsatlar verecek şekilde yapılandırılmıştır. Bu seçenekler, öğretmenlerimizin uzmanlık alanlarına göre her yıl değişiklik göstermektedir. Aktif İngilizce dersler için Fotoğrafçılık ve Müziği seçen öğrenciler mümkünse kendi dijital fotoğraf makinelerini veya müzik aletlerini yanlarında getirmelidir.
Her haftanın sonunda, öğrencilerin gelişimini izlemek ve gözden geçirmek, ve gerekiyorsa bir sonraki hafta uyarlamalar yapmak için öğretmenler tarafından gelişim kontrolleri yapılır.